PROJECTE DE RECERCA 4t ESO AULA OBERTA Curs 2010-2011


external image images?q=tbn:ANd9GcTd4eDkP69rk8VxBotY8sSXuHDD465D_EUZlB-LNvIptWEWTPQ9aQ
* DIES DE TREBALL DEL PROJECTE: Del 27 d'Abril al 8 de Juny.

  • PRIMER LLIURAMENT DEL TREBALL REALITZAT: 18 de maig.

  • PRESENTACIÓ FINAL DEL TREBALL ESCRIT: 8 de Juny.

  • DIA D'EXPOSICIÓ ORAL: 20 de Juny (Horari a concretar)

HORARI D'EXPOSICIÓ:
9-9:15h Ibrahim Moskil
9:15- 9:30 Cristian Fernandez
9:30-9:45 Albert Lombardo
9:45- 10 Ivan Herreros
10- 10:15 Dobri
10:15- 10:30 Cristian Calvo
10:30- 10:45 Samuel Jorquera
10:45- 11Eloi Hernandez
11- 11:15 Nekane Velasco
11:15 - 11:30 Federico Juanes
11:30- 11:45 Hamza